Přečetli jste si informace o našem nadačním fondu  a chcete nám pomoct při plnění jeho cílů?

Činnost nadačního fondu můžete podpořit 2 způsoby. Aktivní forma pomoci spočívá v tom, že se ozvete na náš mail info@nfpz.cz, sdělíte nám své kontaktní údaje a můžete s námi jako dobrovolník docházet za pacienty hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.

Druhou možností je poskytnutí finančního příspěvku na činnost fondu. Libovolnou částku můžete poslat na náš transparentní účet.

Číslo účtu: 16161677/0300


Platba QR kódem

Zajímavost: číslo našeho transparentního účtu nebylo vybráno náhodně. Šestnáctka byla vždy Petrovým šťastným číslem a zároveň pod tímto číslem hrál několik let v TJ Ludgeřovice. Podporovat nás můžete buď jednorázově nebo i pravidelně, v takovém případě si stačí zřídit trvalý příkaz.

Za všechny příspěvky mockrát děkujeme!

Informace pro dárce

V případě, že budete chtít potvrzení o přijetí daru, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info@nfpz.cz. Obratem se Vám ozveme s žádostí o všechny relevantní údaje a potvrzení Vám vystavíme. Stejně postupujte i v případě, že byste ke svému daru rádi měli i darovací smlouvu.

Ať už jste fyzická nebo právnická osoba, můžete svůj dar (pokud bude v minimální požadované výši) uplatnit jako daňový odpočet.

Daňový odpočet pro fyzické osoby (§ 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za zdaňovací období (kalendářní rok) odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Daňový odpočet pro právnické osoby (§ 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb.)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle §34. Tento odpočet však nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.