Smutná část životního příběhu Petra se začala psát dne 27. 12. 2018, kdy mu byla diagnostikována rakovina. Ještě téhož dne byl hospitalizován na hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě. Ačkoliv Petr do poslední chvíle se svou nemocí statečně bojoval, rakovině bohužel 4. března 2019 podlehl. Celý Petrův příběh si můžete přečíst zde.

Cíle Nadačního fondu Petra Zoubka

Nadační fond Petra Zoubka si stanovil dva konkrétní cíle, které chce a bude svou činností naplňovat.

Prvním z nich je podpora hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě. Tato podpora nemá být realizována jen prostřednictvím finančních a věcných darů, ale také aktivní dobrovolnickou činností. Rádi bychom pravidelně navštěvovali toto oddělení a v případě zájmu pacientů jim pomáhali zlepšit jejich psychickou pohodu, která je pro zvládnutí jejich nemocí taktéž důležitá. Pokud se i Vy chcete stát dobrovolníkem, prosím kontaktujte nás.

Druhým cílem je finanční podpora výjimečných studentů Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ti z Vás, kteří Petra neznali, prosím přečtěte si jeho celý příběh. Naším cílem je ve spolupráci se zástupci PF UP poskytnout mimořádně aktivním a úspěšným studentům práv finanční podporu ve formě stipendia.