Výtěžek z dražby PF UP

Dne 17.12.2019 jsme se zúčastnili vánočního večírku Právnické fakulty UP. Součástí programu byla dražba zážitků. Vedení PF UP se rozhodlo, že letošní výtěžek z dražby poputuje do Nadačního fondu Petra Zoubka.

Dražilo se celkově 11 zážitků a získaná částka činila 46 800 Kč. Děkanka Zdenka Papoušková vydraženou částku poté dorovnala na 50 000 Kč. Jednotlivé částky budou na účet Nadačního fondu zasílány postupně. V průběhu večírku se navíc vybralo 5 500 Kč v hotovosti, tato částka je již vložena na účtu Nadačního fondu. Celý výtěžek poputuje opět na nákup přístrojů a zdravotních pomůcek pro hematoonkologické oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.

Jménem Nadačního fondu Petra Zoubka chceme poděkovat všem zaměstnancům, studentům a absolventům Právnické fakulty, kteří se do této dražby zapojili.

Děkujeme !!!

Pohyb veškerých částek můžete sledovat na našem transparentním účtu 16161677/0300.